Thị trường chứng khoán và vị trí của TTCK trong thị trường tài chính

thị trường chứng khoán là gì


  Tại các nước có nền kinh tế phát triển luôn tồn tại một thị trường tài chính hoạt động hiệu quả, và thị trường này lại góp phần thúc đẩy để nền kinh tế ngày càng phát triển nhanh hơn. Điều đó đúng với cả những nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, bởi thị trường tài chính năng động sẽ là một thứ tài nguyên vô tận có thể gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế.

  Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung – cầu về vốn, diễn ra dưới hình thức vay mượn, mua bán vốn, tiền tệ và quyền sử dụng vốn tiền tệ nhằm chuyển dịch vốn từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu cho các hoạt động kinh tế. Người ta dựa trên tính chất, chức năng và phương thức hoạt động của các chủ thể tài chính, cũng như các công cụ tài chính trên thị trường để phân chia thị trường tài chính thành hai phần: thị trường tiền tệ và thị trường vốn. (Do trên thực tế rất khó phân định ranh giới giữa khu vực thị trường tiền tệ và thị trường vốn,nên việc tách rời các bộ phận của thị trường tài chính chỉ là biện pháp lý thuyết mang tính tương đối nhằm giúp cho việc nghiên cứu từng loại thị trường được thuận lợi và dễ dàng hơn).

1. Thị trường tiền tệ

  (Hoạt động chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính) là nơi các công cụ nợ ngắn hạn (thường có thời gian đáo hạn dưới một năm) được mua bán với số lượng lớn. Các công cụ nợ ngắn hạn lưu hành trên thị trường tiền tệ do nhà nước, các ngân hàng, các công ty lớn phát hành có đặc điểm là tính thanh khoản cao và rủi ro không thanh toán thấp… Các công cụ nợ của thị trường tiền tệ bao gồm các giấy tờ có giá ngắn hạn như thương phiếu, kỳ phiếu thương mại, các phiếu thuận trả, các cam kết mua lại, các loại chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng…

2. Thị trường vốn 

  (Hoạt động chủ yếu thông qua thị trường chứng khoán) là nơi những công cụ vốn, công cụ nợ trung và dài hạn (thường có thời gian đáo hạn trên một năm) do các tổ chức nhà nước và các công ty phát hành được trao đổi, mua bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Các trái phiếu dài hạn và các cổ phiếu đều được giao dịch trên thị trường này.

  Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến thiên về giá cả, lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo sự thay đổi trực tiếp trên thị trường vốn, mà cụ thể là thị trường chứng khoán. Ngược lại, những dao động trên thị trường chứng khoán như chỉ số chứng khoán, thị giá cổ phiếu… cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Đây là hai phần không thể tách rời nhau và chỉ khi cả hai đều hoạt động tốt thì thị trường tài chính mới được xem là hiệu quả.

  Thị trường vốn bao gồm thị trường tín dụng trung và dài hạn (thông qua ngân hàng) và thị trường chứng khoán. Như vậy, thị trường chứng khoán là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, nơi diễn ra việc mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn. Hàng hóa chủ yếu của thị trường chứng khoán là các loại chứng khoán vốn, chứng khoán nợ (trung và dài hạn).

  Vậy cấu trúc cơ bản của thị trường chứng khoán được tổ chức như thế nào? Mời các bạn cùng SMI tìm hiểu trong bài tiếp theo.

Gửi phản hồi